SALA D

Agenda sali

09:20

Otwarcie konferencji

10:00-11:00

Headless CMS in a nutshell

Maciej Korolik, Frontend Developer at Monterail

Headless CMS – in recent years, this term is getting more and more popular. There are dozens of solutions available on the market, each claiming to be the best and most innovative. During the presentation, I’ll talk about what a headless CMS is, when you might need one and how to choose the right tool for your project needs. I’ll also show some practical examples of using a headless CMS with Next.js and how the modern features of this framework can be useful in your work.

11:00-11:30

Przerwa na kontakt z wystawcami

11:30-12:30

Svelte – is it time to jump on the hypetrain?

Konrad Trzciński

Czy to już pora na npm uninstall react? A może nie nadążacie za nowymi frameworkami, które wychodzą co drugi dzień?  Czy można pisać mniej kodu, nie przejmować się performance i osiągać lepsze wyniki niż konkurencja? W swojej prezentacji postaram się przedstawić czym jest Svelte, podzielić doświadczeniami z użycia na produkcji  i zastanowimy się, czy nadeszła kolejna rewolucja (dewolucja?) w frameworkach frontendowych.

12:30-13:00

Przerwa na kontakt z wystawcami

13:00-14:00

Webpack Module Federation w Angularze

Rafał Brzoska

W maju 2021 r. twórcy Webpacka, wraz z nową 5. Wersją, udostępnili plugin, który daje ciekawe możliwości współdzielenia modułów JS. Bardzo szybko pomysł został zaadaptowany przez społeczność Angulara i po zintegrowaniu Webpacka 5 do Angular CLI wykorzystany na kilka sposobów. Lazy Loading angularowego modułu to tylko jeden z pomysłów na wykorzystanie Module Federation w aplikacjach angularowych. Podczas prezentacji postaram się na przykładowej aplikacji pokazać jak skonfigurować i jak można wykorzystać Module Federation.

14:00-15:00

Długa przerwa na kontakt z wystawcami

15:00-16:00

The most underestimated gaming platform

Mikhail Ilin

We will explore the modern browsers’ features widely used for building beautiful, immersive experiences. I believe that nobody knows how astonishing browser games can be and how challenging and complicated it is to develop them. At Evolution, we focus on creating.

16:00-16:30

Przerwa na kontakt z wystawcami